RECIKLAŽNO DVORIŠTE VELA LUKA

Upute za korištenje recikažnog dvorišta

Read More

PARKING

Naplata parkiranja na javnim parkiralištima

Read More

RASPORED ODVOZA OTPADA

Raspored odvoza otpada na području Općine Vela Luka

Read More

Natječaj za prijem radnika u radni odnos

Na temelju Pravilnika o radu Komunalnih djelatnosti d.o.o. (29/15, 699/16, 212/19, 140/20 i 739/22-pročišćeni tekst) Komunalne djelatnosti d.o.o. Obala 2 br.1 20270 Vela Luka, OIB 80457977311, dana 16.veljače 2023.g. objavljuje sljedeći N A T J E Č A J za prijem radnika u radni odnos Radnik u reciklažnom dvorištu – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme; […]

Natječaj za prijem radnika u radni odnos

Na temelju Pravilnika o radu Komunalnih djelatnosti d.o.o. (29/15, 699/16, 212/19, 140/20 i 739/22 – pročišćeni tekst) Komunalne djelatnosti d.o.o. Obala 2 br.1, Vela Luka, OIB: 80457977311, dana 11.siječnja 2023.g. objavljuje sljedeći N A T J E Č A J za prijem radnika u radni odnos Zidar– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme; jednu (1) godinu […]

Održana 5. ekološka akcija čišćenja podmorja i priobalja akvatorija Vele Luke

Dana 18. listopada 2022.g. Komunalne djelatnosti d.o.o. održalo je 5., ujedno i posljednju ekološku akciju čišćenja podmorja i priobalja akvatorija Vele Luke u sklopu istoimenog projekta sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Akcija je provedena u uvalama uvalama Tarita, Martina bok i na otočiću Proizdu u suradnji s DSRR Zubatac. […]

Skip to content