• Održavanje javnih površina i čistoće
  • Održavanje nerazvrstanih cesta
  • Održavanje javne rasvjete
  • Tržnica
  • Groblje
  • Upravljanje stambenim zgradama
  • Sakupljanje otpada
  • Zbrinjavanje otpada
  • Naplata parkiranja na javnim parkiralištima
Skip to content