Svrha projekta nabave višenamjenskog plovila i predloženih aktivnosti je očuvanje i zaštita mora, a to uključuje morski ekosustav i obalno područje kao nedjeljive cjeline, sprječavanja onečišćenja mora s plovila i drugih onečišćivača uslijed pomorskog prometa uključujući i onečišćenje prouzročeno odbacivanjem s brodova kao i sprječavanje onečišćenja uslijed velikih nesreća i uklanjanje njihovih posljedica.Količina otpada koja se iz godine u godinu pronalazi na morskome dnu pokazuje kolika je potreba za ovakvim projektima i kako je nužno nastaviti raditi na podizanju svijesti i edukaciji građana o važnosti zaštite mora.

Specifičan cilj je stvaranje preduvjeta za jačanje konkurentnosti ribarstvenog područja koji će se ostvariti nabavom višenamjenskog plovila.

Upravni odbor FLAG-a 8. veljače 2021.g. donio je odluku o odabiru projekta ,,Nabava višenamjenskog plovila za potrebe Komunalnih djelatnosti d.o.o. Vela Luka“ za provedbu Mjere 1.1. Jačanje zaštite prirodnih resursa kao preduvjeta održivog razvoja ribarstvenog područja, nositelja projekta Komunalne djelatnosti d.o.o., Vela Luka za dodjelu potpore u iznosu od: 527.000,00 kn.

Sredstva potpore za realizaciju ovog projekta osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85%, a Republika Hrvatska s 15%.

Administrativnom obradom o provedenom postupku odabira projekata utvrđeno je da javna potpora iznosi 100% sveukupnih prihvatljivih troškova što iznosi 527.000,00 kn. Ova potpora je sačinjena od doprinosa EU sredstava u visini od 85% što iznosi 447.950,00 kn i sredstva Republike Hrvatske u visini od 15% što iznosi 79.050,00 kn.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavu višenamjenskog plovila objavljen je dana 09.09.2021.g. u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Nakon otvaranja 1 pristigle ponude dana 13.11.2021.g. donesena je Odluka o odabiru prizvođača kojom je kao jedini ponuditelj odabrana tvrtka Dunkić d.o.o. iz Šibenika s kojom je potpisan ugovor o nabavi.

Skip to content