RECIKLAŽNO DVORIŠTE VELA LUKA

Upute za korištenje recikažnog dvorišta

Read More

RASPORED ODVOZA OTPADA

Raspored odvoza otpada na području Općine Vela Luka

Read More

Čišćenje otpada s obale u uvali Prapatna

Nakon prošlotjednog čišćenja otpada iz uvale Triporte radnici Komunalnih djelatnosti d.o.o. ponovno su intervenirali na uklanjanju nanesenog otpada s mora, ovog puta u uvali Prapatna. Sa morske obale je uklonjena veća količina raznog otpada. Nažalost, zamijećena je sve češća pojava ovakvog onečišćenja što ugrožava bioraznolikost morskog ekosustava i stvara ružnu sliku. Osim navedenog, ovakve intervencije […]

Nastavak tretiranja palmi protiv širenja crvene palmine pipe i palminog drvotoča na području Općine Vela Luka

U tijeku je nastavak radova na tretiranju palmi u cilju suzbijanja nametnika crvene palmine pipe (Rhynchophorus ferrugineus) i palminog drvotoča (Paysandisia archon). Planiranim radovima tretiranja biti će obuhvaćano cca.111 palminih stabala na užem i širem području Općine Vela Luka a isti bi se trebali odvijati u više tretmana tijekom 2021.g. Prema odgovarajućoj metodologiji biti će […]

Oglas za javnu prodaju uređaja za proizvodnju lističastog leda sa kompresorskim rashladnim uređajem i vrata rashladne komore za skladištenje ribe

Na temelju Izjave o osnivanju komunalnog društva Komunalne djelatnosti d.o.o. i Odluke o javnoj prodaji uređaja i opreme, Urbroj:54/21, Komunalne djelatnosti d.o.o., OIB: 80457977311, Vela Luka, Obala 2 br.1 oglašava Javnu prodaju uređaja za proizvodnju lističastog leda sa kompresorskim rashladnim uređajem i vrata rashladne komore za skladištenje ribe I. Trgovačko društvo Komunalne djelatnosti d.o.o. prodaje […]

Skip to content