RECIKLAŽNO DVORIŠTE VELA LUKA

Upute za korištenje recikažnog dvorišta

Read More

RASPORED ODVOZA OTPADA

Raspored odvoza otpada na području Općine Vela Luka

Read More

Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada

Naziv projekta: NABAVA KOMUNALNOG VOZILA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA (KK.06.3.1.18.0113) Komunalno vozilo nabavljeno u okviru projekta Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada (KK.06.3.1.18.0113) isporučeno je dana 02.07.2021. tvrtki Komunalne djelatnosti d.o.o.. Nabava ovog komunalnog vozila sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda. Vozilo je isporučeno u skladu sa Ugovorom o nabavi novog komunalnog […]

Adaptacija ribarnice u Veloj Luci Mjera 2.2. diverzifikacija/diferencijacija tržišta (nova i drugačija tržišta, ciljani kupci)

Svrha projekta ”Adaptacija Ribarnice u Veloj Luci” je osigurati infrastrukturne pretpostavke s ciljem jačanja održivost gospodarskih subjekata u ribarstvu i akvakulturi. Projekt će utjecati na stvaranje dodane vrijednosti ribarskim proizvodima akvakulture na području FLAG-a Južni Jadran izgradnjom i zaštitom tržišta lokalnih proizvoda. Provedbom projekta predviđeno je adaptirati građevinu postojeće ribarske tržnice i opremiti istu kako […]

Podjela spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Sukladno prethodnim najavama, društvo Komunalne djelatnosti d.o.o. obavještava korisnike svojih usluga kako se od 3.1.2022.g. započinje s podjelom spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Spremnici od 120 l, 240 l i 360 l za odvojeno sakupljanje otpadnog papira i plastike, dijelit će se kućanstvima, poslovnim subjektima i iznajmljivačima sa sjedištem na lokacijama kojima je omogućen pristup […]

Čestit Božić i sretna Nova godina

I ove godine u suradnji sa Općinom Vela Luka i Turističkom zajednicom Općine Vela Luka Komunalne djelatnosti d.o.o. su ukrasili naše mjesto prigodnim blagdanskim motivima. Ovim putem našim korisnicima kao i svim luškama i lučanima želimo blagoslovljen Božić i svako dobro u Novoj 2022.g. godini. Komunalne djelatnosti d.o.o. i Komunalac d.o.o.

Preuzimanje plastičnog otpada s otoka Korčule

U dogovoru sa ostalim otočnim komunalnim društvima danas je na Korčuli obavljeno prikupljanje veće količine plastičnog otpada. Specijalizirani obrt za prikupljanje otpada Eko Proložac je iz reciklažnih dvorišta i ostalih lokacija predviđenih za odlaganje reciklabilnog otpada prikupio cca 9 tona raznog plastičnog otpada. Iz reciklažnog dvorišta u Veloj Luci također je prikupljena znatna količina ove […]

Ishođena dozvola za gospodarenje otpadom na odlagalištu otpada Sitnica

Dana 3.studenog 2021.g. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije donio je dozvolu za gospodarenje otpadom kojom se Komunalnim djelatnostima d.o.o. dozvoljava obavljanje djelatnosti odlaganja miješanog komunalnog otpada na odlagalištu otpada Sitnica. Ova dozvola je bila neophodna za nastavak odlaganja otpada na odlagalištu otpada Sitnica odnosno daljnjeg obavljanja djelatnosti sakupljanja i odlaganja […]

Skip to content