RAZVRSTAVANJE OTPADA

Upute o razvrstavanju otpada

Read More

RASPORED ODVOZA OTPADA

Raspored odvoza otpada na području Općine Vela Luka

Read More

Obavijest o prestanku izravnog rada sa strankama

Sukladno Odluci o mjerama sprječavanja širenja virusa COVID-19 na području Općine Vela Luka koju je donijela Općinska načelnica 16.03.2020.g. , KLASA: 810-01/20-01/002, URBROJ: 2138/05-01-20-01, obavještavamo Vas da Komunalne djelatnosti d.o.o. i Komunalac d.o.o. neće do daljnjega organizirati izravan rad sa strankama. Za sve informacije možete nas kontaktirati na brojeve telefona 020/812-438, 020/812-046, telefaksa: 020/813-150 te […]

Sadnja oleandra

Proteklog tjedna je obavljena sadnja sadnica oleandra na javnoj zelenoj površini na Rivi na Badu. Sadnja je obavljena sa željom da se poboljša izgled Rive na Badu a posađene su ukupno 73 sadnice. Nabavka sadnica i sadnja omogućene su sredstvima Komunalnih djelatnosti d.o.o. i Ovalis nova d.o.o. te donacijom Inicijative za promicanje i očuvanje pomorstva […]

Postavljanje prometnih stupića uz cestu u Kalima

Dovršeno je postavljanje 80 metalnih prometnih stupića uz cestu na dijelu Obale 2 u Kalima. Postavljanje se obavilo u cilju odvajanja prometnice i pješačke zone čime će se pridonijeti sigurnijoj komunikaciji pješaka te spriječiti nepropisno parkiranje vozila na ovom prostoru. Komunalne djelatnosti d.o.o. je obavilo poslove postavljanja stupića u suradnji s Općinom Vela Luka.

Blagdansko ukrašavanje mjesta

Ususret nadolazećim blagdanima djelatnici Komunalnih djelatnosti d.o.o. tijekom prosinca obavljali su radove na uređenju i ukrašavanju javnih površina. Radovi su obuhvaćali postavljanje adventske kućice i pripadajućeg platoa u Žardinu te postavljanje svjetlosnih ukrasa i dekoracija u centru mjesta. U sklopu aktivnosti postavljanja adventske kućice vršilo se i uređenje okolnih površina kroz obrezivanje i nasipanje tucanikom. […]