RAZVRSTAVANJE OTPADA

Upute o razvrstavanju otpada

Read More

RASPORED ODVOZA OTPADA

Raspored odvoza otpada na području Općine Vela Luka

Read More

Uništen spremnik otpada u Tudorovici

Prilikom jutrošnjeg sakupljanja otpada u uvali Tudorovica radnici Komunalnih djelatnosti d.o.o. uočili su nepropisno odbačen građevinski otpad u spremniku za miješani komunalni otpad. Uslijed nepropisno odloženog otpada veće količine došlo je do oštećenja spremnika koji je trenutno neupotrebljiv. Ovaj slučaj je prijavljen komunalnom redarstvu Općine Vela Luka a ovim putem neodgovorne pojedince upozoravamo o strogom […]

Sanacija oštećenja na prometnicama

U tijeku je sanacija oštećenja na prometnicama u Veloj Luci. Radnici Komunalnih djelatnosti d.o.o. obavljaju ove poslove u okviru kojih se pristupilo asfaltiranju dijelova oštećenih kolnika i dijela pješačkih nogostupa u samom naselju kao i ostalim lokalnim prometnicama. Uz ove poslove obavljeno je i asfaltiranje dijela prometnica prema narudžbi tvrke Vodovod d.o.o. iz Blata.

Odluka o dodjeli sredstava za rekonstrukciju ribarnice u Veloj Luci

U petak, 3. srpnja 2020.g. u Stonu je obavljeno svečano uručenje Odluke o dodjeli sredstava za projekt rekonstrukcije ribarnice u Veloj Luci u iznosu od 871.930,00 kn. Odluku je ispred Općine Vela Luka preuzela načelnica Katarina Gugić a korisnik potpore je trgovačko društvo Komunalne djelatnosti d.o.o., čiji direktor je također nazočio ovom događaju. Korisnik Komunalne […]

Čišćenje kamenih površina ispred crkve u Smokvici

Na temelju naručenog posla od komunalnog društva Krublić d.o.o iz Smokvice djelatnici Komunalnih djelatnosti d.o.o. obavili su čišćenje kamenih površina pored crkve Gospe Kandalore. Na ovom poslu je ukupno bilo angažirano dvoje radnika koji su sa strojem za čišćenje kamena i visokotlačnim peračem obavili čišćenje kamenih površina pored župne crkve u Smokvici.