RECIKLAŽNO DVORIŠTE VELA LUKA

Upute za korištenje recikažnog dvorišta

Read More

RASPORED ODVOZA OTPADA

Raspored odvoza otpada na području Općine Vela Luka

Read More

Nastavak tretiranja palmi protiv širenja crvene palmine pipe i palminog drvotoča na području Općine Vela Luka

U tijeku je nastavak radova na tretiranju palmi u cilju suzbijanja nametnika crvene palmine pipe (Rhynchophorus ferrugineus) i palminog drvotoča (Paysandisia archon). Planiranim radovima tretiranja biti će obuhvaćano cca.111 palminih stabala na užem i širem području Općine Vela Luka a isti bi se trebali odvijati u više tretmana tijekom 2021.g. Prema odgovarajućoj metodologiji biti će […]

Oglas za javnu prodaju uređaja za proizvodnju lističastog leda sa kompresorskim rashladnim uređajem i vrata rashladne komore za skladištenje ribe

Na temelju Izjave o osnivanju komunalnog društva Komunalne djelatnosti d.o.o. i Odluke o javnoj prodaji uređaja i opreme, Urbroj:54/21, Komunalne djelatnosti d.o.o., OIB: 80457977311, Vela Luka, Obala 2 br.1 oglašava Javnu prodaju uređaja za proizvodnju lističastog leda sa kompresorskim rashladnim uređajem i vrata rashladne komore za skladištenje ribe I. Trgovačko društvo Komunalne djelatnosti d.o.o. prodaje […]

Akcija zbrinjavanja otpadnog papira iz osnovne škole i odvoz tehničkog i kartonskog otpada iz reciklažnog dvorišta

Tijekom ovog mjeseca izvršeno je prikupljanje i odvoz otpadnog papira iz Osnovne škole Vela Luka. Na ovaj način je ukupno prikupljeno 1560 kg otpadnog papira a isti je zbrinut od strane Komunalnih djelatnosti d.o.o. Ova akcija je realizirana u suradnji Komunalnih djelatnosti d.o.o., Osnovne škole Vela Luka i tvrtke Reoma grupa d.o.o. U navedenom periodu […]

Skip to content