Obavijest o rasporedu sakupljanju otpada

Obavještavamo cijenjene korisnike naših usluga kako je od 1.lipnja započeo ljetni raspored sakupljanja otpada prema kojem se otpad sakuplja od 06.00 h. Molimo korisnike na prilagodbu na način da individualne spremnike iznose ranije ili večer prije kao i na odlaganje otpada u zajedničke spremnike u skladu sa naznačenim terminom sakupljanja. Zahvaljujemo na razumijevanju. Komunalne djelatnosti […]

Podjela spremnika za miješani komunalni otpad

Sukladno Planu gospodarenja otpadom i dosadašnjim obavijestima o podjeli individualnih spremnika za miješani komunalni otpad, društvo Komunalne djelatnosti d.o.o. moli korisnike svojih usluga koji do sad nisu preuzeli spremnike da ishode potvrdu i preuzmu iste.Postojeći spremnici za miješani komunalni otpad (kontejneri) ukloniti će se sa postojećih lokacija koje su koristili kućanstva prema sljedećem rasporedu:Poplat, Lučica […]

Skip to content