Cjenik javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada na području Općine Vela Luka                                                                                                    Suglasnost na Cjenik javne usluge sakupljanja MKO i BKO                                                                                                                                               
Cjenik lučkih usluga u luci Vela Luka na lučkom području Vela riva                                                                                                                                                                                                          Cjenik karata za parkiranje na području Općine Vela Luka                                                                                                                                                                                                                        Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vela Luka

Skip to content