Pravo na pristup informacijama i ponovna upotreba informacija uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, 25/13, 85/15 i 69/22). Cilj je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Zakonom se utvrđuju slučajevi kada tijelo javne vlasti ima pravo uskratiti određenu informaciju.

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u s vezi s pružanjem i dostavom tražene informacije temeljem Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, 12/14, 15/14)

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Komunalnih djelatnosti d.o.o. na sljedeće moguće načine:

Putem pošte na adresu: Komunalne djelatnosti d.o.o., Obala 2 br.1, 20270 Vela Luka

Putem e-maila : info@komunalne-djelatnosti.hr

telefaksom na broj: +385 20 812 438

telefonom na broj: +385 20 813 150

Predajom obrasca zahtjeva u prostorijama Komunalnih djelatnosti d.o.o., svakim radnim danom od 08.00 do 11.00 h

Službenik za informiranje: Ivana Anić

Obrasci zahtjeva:

Skip to content