Adresa reciklažnog dvorišta Vela Luka: Ulica 43 br. 50B, Vela Luka

Telefon: +385 20  797 088 

e-mail: rdvelaluka@komunalne-djelatnosti.hr

Odvojeno prikupljanje otpada

Lokacije zelenih otoka za odvojeno prikupljanje otpada na području Općine Vela Luka su:

  • Bobovišća (kraj autobusnog stajališta)
  • Parking na skretanju za groblje
  • Vela Riva
  • Uvala Triporte
  • Uvala Poplat
  • Dom umirovljenika
  • Zgrada stare ambulante
  • Hotel Posejdon
  • Uvala Gradina

Korisne publikacije:

http://www.fzoeu.hr/docs/moje_dobre_navike_razvrstavamo_otpad_v1.pdf
http://www.fzoeu.hr/docs/glomazni_otpad_i_posebne_kategorije_otpada_informativni_letak_v1.pdf
http://www.fzoeu.hr/docs/1_v1.pdf
http://www.fzoeu.hr/docs/naviku_usvojimo_i_otpad_odvojimo_brosura_o_odvajanju_otpada_v2.pdf
http://www.fzoeu.hr/docs/naviku_usvojimo_i_otpad_odvojimo_brosura_o_odvajanju_otpada_v2.pdf

Izvor: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: http://www.fzoeu.hr

Skip to content