RECIKLAŽNO DVORIŠTE VELA LUKA

Upute za korištenje recikažnog dvorišta

Read More

RASPORED ODVOZA OTPADA

Raspored odvoza otpada na području Općine Vela Luka

Read More

Sanacija oštećenja na prometnicama

U tijeku je sanacija oštećenja na prometnicama u Veloj Luci. Radnici Komunalnih djelatnosti d.o.o. obavljaju ove poslove u okviru kojih se pristupilo asfaltiranju dijelova oštećenih kolnika i dijela pješačkih nogostupa u samom naselju kao i ostalim lokalnim prometnicama. Uz ove poslove obavljeno je i asfaltiranje dijela prometnica prema narudžbi tvrke Vodovod d.o.o. iz Blata.

Odluka o dodjeli sredstava za rekonstrukciju ribarnice u Veloj Luci

U petak, 3. srpnja 2020.g. u Stonu je obavljeno svečano uručenje Odluke o dodjeli sredstava za projekt rekonstrukcije ribarnice u Veloj Luci u iznosu od 871.930,00 kn. Odluku je ispred Općine Vela Luka preuzela načelnica Katarina Gugić a korisnik potpore je trgovačko društvo Komunalne djelatnosti d.o.o., čiji direktor je također nazočio ovom događaju. Korisnik Komunalne […]

Čišćenje kamenih površina ispred crkve u Smokvici

Na temelju naručenog posla od komunalnog društva Krublić d.o.o iz Smokvice djelatnici Komunalnih djelatnosti d.o.o. obavili su čišćenje kamenih površina pored crkve Gospe Kandalore. Na ovom poslu je ukupno bilo angažirano dvoje radnika koji su sa strojem za čišćenje kamena i visokotlačnim peračem obavili čišćenje kamenih površina pored župne crkve u Smokvici.

Požar spremnika otpada na lokaciji Tankaraca

Dana 01.06.2020.g. u večernjim satima izbio je požar na spremnicima za odvojeno prikupljanje otpada na lokaciji Tankaraca. Brzom reakcijom vatrogasaca DVD-a Vela Luka požar je izgašen i spriječeno je njegovo daljnje širenje. Izgorjela su dva plastična kontejnera namijenjena za prikupljanje staklenog i plastičnog otpada a procijenjena materijalna šteta je oko 2.000,00 kn. Ovim putem upozoravamo […]