RECIKLAŽNO DVORIŠTE VELA LUKA

Upute za korištenje recikažnog dvorišta

Read More

RASPORED ODVOZA OTPADA

Raspored odvoza otpada na području Općine Vela Luka

Read More

Obavljena posljednja primopredaja spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Danas 9.4.2021.g. u reciklažnom dvorištu u Veloj Luci obavljena je treća, ujedno i posljednja primopredaja spremnika za odvojeno prikupljanje otpada koji su Općini Vela Luka dodijeljeni temeljem poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U ovoj isporuci zaprimljeno je ukupno 320 spremnika namijenjenih za odlaganje plastike i to 270 spremnika od 120 l, 40 […]

Ishođena građevinska dozvola za sustav odvodnje naselja Vela Luka- podsustav Zubaća vala

Nakon što je društvo Komunalac d.o.o. ishodilo građevinsku dozvola za sekundarnu mrežu kanalizacije (centar mjesta) proteklog mjeseca je ishođena i građevinska dozvola za podsustav Zubaća vala čime su kompletirane dozvole za cijelu Aglomeraciju sustava odvodnje Vela Luka. Nakon ovoga slijedi upit prema Hrvatskim vodama kojim će se krenuti sa aplikacijom prema europskim fondovima za raspisivanje […]

Skip to content