Raspored odvoza otpada na području Općine Vela Luka

Od 01. siječnja do 31.svibnja – 01.listopada do 31. prosinca

Miješani komunalni otpad (na zajedničkim spremnicima i kod korisnika koji posjeduju individualne spremnike): ponedjeljkom, srijedom i petkom.

Od 01.lipnja do 30.rujna

Miješani komunalni otpad na zajedničkim spremnicima: svaki dan.

Miješani komunalni otpad kod korisnika koji posjeduju individualne spremnike: ponedjeljkom, srijedom i petkom.

Od 01. siječnja do 31. prosinca

Papir i plastika:

– Na obračunskom mjestu korisnika:

Svaki prvi utorak u mjesecu: otpadni papir (plavi spremnici),

Svaki prvi četvrtak u mjesecu: otpadna plastika (žuti spremnici).

– Na zelenim otocima i lokacijama za odvojeno prikupljanje otpada: ponedjeljkom, srijedom i petkom.

Ostali reciklabilni otpad (prikupljanje se vrši na zelenim otocima i lokacijama za odvojeno prikupljanje otpada): ponedjeljkom, srijedom i petkom.

Skip to content