Svrha projekta ”Adaptacija Ribarnice u Veloj Luci” je osigurati infrastrukturne pretpostavke s ciljem jačanja održivost gospodarskih subjekata u ribarstvu i akvakulturi. Projekt će utjecati na stvaranje dodane vrijednosti ribarskim proizvodima akvakulture na području FLAG-a Južni Jadran izgradnjom i zaštitom tržišta lokalnih proizvoda. Provedbom projekta predviđeno je adaptirati građevinu postojeće ribarske tržnice i opremiti istu kako bi se oformio prikladan prostor za trgovanje proizvodima ribarstva i akvakulture. Uređenjem prodajnih mjesta planira se ostvariti novi vizualni identitet i prepoznatljivost tržnice čime će se valorizirati prostor iste kao mjesto koje prvenstveno omogućuje razvoj djelatnosti ribarstva i akvakulture, ali neposredno i razvoj drugih djelatnosti (turizma).


Specifičan cilj je adaptirati i opremiti prostor postojeće ribarnice u Veloj Luci, zadržati i unaprijediti postojeću djelatnost tržnica na malo i očuvati jedno radno mjesto u društvu Nositelja projekta. Izvedbom adaptacije i opremanja prostora ribarnice rezultirati će infrastrukturnim i tehničkim uvjetima za realizaciju kratkog lanca prodaje te time osigurati bolje uvjete za održivost i razvoj gospodarskih subjekata ribarstva i akvakulture

Upravni odbor FLAG-a krajem veljače 2020.g. donio je odluku o odabiru projekta ,,Adaptacije ribarnice u Veloj Luci“ za Mjeru 2.2. diverzifikacija/diferencijacija tržišta (nova i drugačija tržišta, ciljani kupci) nositelja projekta Komunalne djelatnosti d.o.o., Vela Luka za dodjelu potpore u iznosu od: 871.930,00 kn.
Sredstva potpore za realizaciju ovog projekta osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85%, a Republika Hrvatska s 15%.

Administrativnom obradom o provedenom postupku odabira projekata utvrđeno je da javna potpora iznosi 100% sveukupnih prihvatljivih troškova što iznosi 871.930,00 kn. Ova potpora je sačinjena od doprinosa EU sredstava u visini od 85% što iznosi 741.140,50 kn i sredstva Republike Hrvatske u visini od 15% što iznosi 130.789,50 kn.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za izvođenje radova rekonstrukcije objavljen je dana 19.08.2020.g. u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Nakon otvaranja pristiglih ponuda dana 10.09.2020.g. donesena je Odluka o odabiru izvođača kojom je kao najpovoljniji ponuditelj odabrana tvrtka Reliance d.o.o. iz Splita s kojom je potpisan ugovor o izvođenju radova.

Za uslugu stručnog nadzora građevinskih radova, strojarskih radova i elektroinstalaterskih radova odabrana je tvrtka Tim Bolje d.o.o. iz Vele Luke.

Skip to content