RECIKLAŽNO DVORIŠTE VELA LUKA

Upute za korištenje recikažnog dvorišta

Read More

RASPORED ODVOZA OTPADA

Raspored odvoza otpada na području Općine Vela Luka

Read More

Isporuka spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost započeo je s distribucijom spremnika za odvojeno prikupljanje otpada jedinicama lokalne samouprave, korisnicima projekata u okviru poziva Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Nabava spremnika sufinancira se sa 85% bespovratnih EU sredstava, dok preostala sredstva osiguravaju jedinice lokalne samouprave i Fond za zaštitu i energetsku učinkovitost . […]

Odvoz glomaznog otpada sa izdvojenog dijela odlagališta otpada Sitnica

Početkom mjeseca izvršeno je sakupljanje i odvoz 12,3 t glomaznog otpada (drvo, madraci i sl.) sa izdvojenog dijela odlagališta otpada Sitnica. Izvršitelj ovih radova je bila tvrtka Eko- Imotski j.d.o.o. iz Imotskog, ovlašteni koncesionar za odvoz glomaznog otpada. Vrijednost ovih radova iznosi 43.750,00 kn s PDV-om a financirani su iz proračunskih sredstava Općine Vela Luka. […]

Dio proljetnih aktivnosti Komunalnih djelatnosti d.o.o.

Temeljem ugovora o održavanju komunalne infrastrukture između Komunalnih djelatnosti d.o.o. i Općine Vela luka u proteklom periodu obavljen je dio radova koji se odnose na održavanje i čišćenje javnih površina te uređenje zelenih površina u mjestu. Radovi su obuhvaćali košenje trave i čišćenje ulica, obrezivanje stabala, sadnju sezonskog cvijeća i strojno čišćenje kamenih površina. U […]

Postavljanje prometnih stupića

Dovršeno je postavljanje 14 metalnih prometnih stupića uz cestu na dijelu Obale 2 u blizini ljekarne. Postavljanje prometnih stupića na ovoj lokaciji je nastavak započetog ograđivanja pješačkih zona od prometnica u mjestu. Odvajanjem pješačkih zona od prometnica pridonosi se sigurnosti pješaka i ostalih sudionika u prometu te sprječava nepropisno parkiranje vozila na površinama namijenjenima pješacima […]