RECIKLAŽNO DVORIŠTE VELA LUKA

Upute za korištenje recikažnog dvorišta

Read More

RASPORED ODVOZA OTPADA

Raspored odvoza otpada na području Općine Vela Luka

Read More

Izvršeni radovi zbrinjavanja glomaznog otpada putem ovlaštenog koncesionara

Proteklog tjedna izvršeno je sakupljanje i odvoz 12 t glomaznog otpada (drvo, madraci i sl.) sa izdvojenog dijela odlagališta otpada Sitnica. Izvršitelj ovih radova je tvrtka Eko- Imotski j.d.o.o. iz Imotskog, ovlašteni koncesionar za sakupljanje i odvoz glomaznog otpada. Izvršavanjem ovih radova pridonijelo se zbrinjavanju većeg dijela ovakvog otpada sa navedene lokacije. Ovo su ujedno […]

Uništen spremnik otpada u Tudorovici

Prilikom jutrošnjeg sakupljanja otpada u uvali Tudorovica radnici Komunalnih djelatnosti d.o.o. uočili su nepropisno odbačen građevinski otpad u spremniku za miješani komunalni otpad. Uslijed nepropisno odloženog otpada veće količine došlo je do oštećenja spremnika koji je trenutno neupotrebljiv. Ovaj slučaj je prijavljen komunalnom redarstvu Općine Vela Luka a ovim putem neodgovorne pojedince upozoravamo o strogom […]

Sanacija oštećenja na prometnicama

U tijeku je sanacija oštećenja na prometnicama u Veloj Luci. Radnici Komunalnih djelatnosti d.o.o. obavljaju ove poslove u okviru kojih se pristupilo asfaltiranju dijelova oštećenih kolnika i dijela pješačkih nogostupa u samom naselju kao i ostalim lokalnim prometnicama. Uz ove poslove obavljeno je i asfaltiranje dijela prometnica prema narudžbi tvrke Vodovod d.o.o. iz Blata.