Naziv poslovnog subjekta: KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o., za komunalne djelatnosti.
Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Splitu pod punim nazivom:
Komunalne djelatnosti, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti
Godina osnutka: 2014.
Osnivač: Općina Vela Luka
Temeljni kapital: 166.500,00 kn

OIB: 80457977311
IBAN: HR 50 2407000 1100511780
 

Predmet poslovanja:

Održavanje javnih površina
Održavanje nerazvrstanih cesta
Tržnica na malo
Javna rasvjeta
Upravljanje grobljem
Održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
Djelatnost obavljanja pogrebnih poslova
Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
Djelatnost druge obrade otpada
Djelatnost uporabe otpada
Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
Djelatnost prijevoza otpada
Djelatnost sakupljanja otpada
Djelatnost trgovanja otpadom
Djelatnost zbrinjavanja otpada
Gospodarenje otpadom,
Djelatnost ispitivanja i analize otpada
Djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
Javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu
Prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cstovnom prometu
Prijevoz za vlastite potrebe
Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
Skladištenje i prenošenje robe i drugih materijala
Pružanje usluga parkiranja na javnim parkiralištima i u javnim garažama
Privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, športskih i drugih brodica i plutajućih objekata
Ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme
Ukrcaj, iskrcaj i prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala
Računovodstveni poslovi

Tijela društva:
– Skupština
– Nadzorni odbor
– Uprava

Skip to content