Naziv projekta: NABAVA KOMUNALNOG VOZILA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA (KK.06.3.1.18.0113)


Naziv korisnika: KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o., Obala 2 br.1, 20270 Vela Luka

Ukupna vrijednost projekta: 963.350,00 Kn

EU sufinanciranje projekta: 645.150,00 Kn

Razdoblje provedbe projekta: veljača 2021. – siječanj 2022.


Cilj projekta je nabava 1 komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada koje će se koristiti na području Općine Vela Luka.
Provedbom projekta osigurat će se preduvjeti za učinkovito funkcioniranje postojeće i planirane infrastrukture za sakupljanje odvojenih komponenti komunalnog otpada, što će doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada koji se odlaže na odlagališta. Provedba projekta će posljedično pozitivno utjecati na zaštitu okoliša (smanjenje količine otpada na odlagalištima, izbjegavanje odlaganja otpada u okoliš, smanjenje emisija stakleničkih plinova), te pridonijeti uspostavi cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom.

Sve informacije o projektu možete pratiti na našoj web stranici https://komunalne-djelatnosti.hr/
Više informacija potražite na stranicama 
https://strukturnifondovi.hr/https://opzo-opkk.hr/

Skip to content