RECIKLAŽNO DVORIŠTE VELA LUKA

Upute za korištenje recikažnog dvorišta

Read More

RASPORED ODVOZA OTPADA

Raspored odvoza otpada na području Općine Vela Luka

Read More

ilustracija: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, www.zaljepsunasu.hr

Obavijest o podjeli kompostera

Poštovani, Komunalne djelatnosti d.o.o. obavještava da započinje sa podjelom kompostera korisnicima koji su tijekom veljače 2018.g. iskazali interes za njihovu nabavku. Komposteri će se preuzimati radnim danima od 04.-15.02.2019.g. u vremenu od 13.00 do 13.30 h na prostoru kraj hidrotehničkog tunela u Kalima. Molimo cijenjene korisnike da sa sobom ponesu osobnu iskaznicu. U slučaju dodatnih […]

Servis za prijavu komunalnih problema ZAKRPAJ.to.

Općina Vela Luka u suradnji sa Komunalnim djelatnostima d.o.o. nudi svojim građanima novu mogućnost prijave komunalnih problema putem WebServisa za upravljanje komunalnim prijavama ZAKRPAJ.to. ZAKRPAJ.to je moderan i učinkovit alat za evidenciju i upravljanje pristiglih prijava komunalnih problema. Probleme koje, inače, uočavaju komunalni i prometni redar i zaposlenici općine, moguće je prijaviti jednostavno i potpuno određeno […]

Obavijest za javnost – Sanacija odlagališta otpada Sitnica

Poštovani, U tijeku su radovi na Projektu sanacije odlagališta otpada Sitnica. Da bi se radovi odvijali predviđenom dinamikom nužno je privremeno obustaviti odlaganje glomaznog otpada i zemljano – kamenog materijala. Predviđeni rok obustave odlaganja je do dva mjeseca počevši od 23.01.2019.god. Molimo sve korisnike naših usluga da se pridržavaju ove obavijesti a kad se stvore […]

Ilustracija: Pixabay.com

Sezonska naplata parkinga

  Društvo Komunalne djelatnosti d.o.o. Vela Luka obavještava poštovane korisnike svojih usluga da 01.lipnja ove godine započinje sa sezonskom naplatom parkinga. Period organizirane naplate parkinga vršit će se od 01.lipnja do 30. rujna svakog dana u periodu od 08.00 do 22.00 h na lokacijama ”Vela Riva”, ”Riva na Badu”, ”Žardin” i ”Tranulov most”. Prodaja povlaštenih […]

Skip to content