Krajem kolovoza korisnicima usluge parkinga u Veloj Luci omogućeno je korištenje novog kanala prodaje putem PayDo usluge. PayDo uslugom korisnicima je omogućeno plaćanje usluge mobilnom ili web aplikacijom putem kreditnih i debitnih kartica te putem prepaid korisničkog računa.

Korisnicima je omogućena kupovina satnih, dnevnih, komercijalnih mjesečnih karata kao i plaćanje dnevnih parkirnih karata s nalogom.

Više o aplikaciji na: https://paydo.hr/

Skip to content