Tijekom ljetnog perioda na parkiralištima na kojima se obavlja naplata postavljena su dva nova parkirna aparata na lokacijama Trajektno pristanište i Kale. Istovremeno, implementiran je i sustav plaćanja parkinga putem mobilne i web aplikacije.

Skip to content