Radnici Komunalnih djelatnosti d.o.o. posadili su drvored česmina uz sportsku dvoranu na Močnom lazu. Nabavku sadnica je osigurala Općina Vela Luka.

Skip to content