Dana 19.3.2021.g. u reciklažnom dvorištu u Veloj Luci obavljena je primopredaja spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Riječ je o ukupno 355 spremnika namijenjenih za odlaganje papira i to 300 spremnika od 120 l, 45 spremnika od 240 l i 10 spremnika 360 l. Nabava ovih spremnika realizirana je temeljem poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljenog 2018.g. a Općina Vela Luka se po objavi ovog poziva prijavila na isti a potom i sklopila ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U sklopu istog poziva u narednom periodu predviđena je i nabavka još 270 spremnika od 120 l, 40 spremnika od 240 l i 10 spremnika od 360 l za odlaganje plastične ambalaže. Primopredaji spremnika nazočila je načelnica Sektora za zaštitu okoliša iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost gđa. Aleksandra Čilić.

Skip to content