RECIKLAŽNO DVORIŠTE VELA LUKA

Upute za korištenje recikažnog dvorišta

Read More

PARKING

Naplata parkiranja na javnim parkiralištima

Read More

RASPORED ODVOZA OTPADA

Raspored odvoza otpada na području Općine Vela Luka

Read More

Obavijest o prestanku izravnog rada sa strankama

Sukladno Odluci o mjerama sprječavanja širenja virusa COVID-19 na području Općine Vela Luka koju je donijela Općinska načelnica 16.03.2020.g. , KLASA: 810-01/20-01/002, URBROJ: 2138/05-01-20-01, obavještavamo Vas da Komunalne djelatnosti d.o.o. i Komunalac d.o.o. neće do daljnjega organizirati izravan rad sa strankama. Za sve informacije možete nas kontaktirati na brojeve telefona 020/812-438, 020/812-046, telefaksa: 020/813-150 te […]

Sadnja oleandra

Proteklog tjedna je obavljena sadnja sadnica oleandra na javnoj zelenoj površini na Rivi na Badu. Sadnja je obavljena sa željom da se poboljša izgled Rive na Badu a posađene su ukupno 73 sadnice. Nabavka sadnica i sadnja omogućene su sredstvima Komunalnih djelatnosti d.o.o. i Ovalis nova d.o.o. te donacijom Inicijative za promicanje i očuvanje pomorstva […]

Postavljanje prometnih stupića uz cestu u Kalima

Dovršeno je postavljanje 80 metalnih prometnih stupića uz cestu na dijelu Obale 2 u Kalima. Postavljanje se obavilo u cilju odvajanja prometnice i pješačke zone čime će se pridonijeti sigurnijoj komunikaciji pješaka te spriječiti nepropisno parkiranje vozila na ovom prostoru. Komunalne djelatnosti d.o.o. je obavilo poslove postavljanja stupića u suradnji s Općinom Vela Luka.

Blagdansko ukrašavanje mjesta

Ususret nadolazećim blagdanima djelatnici Komunalnih djelatnosti d.o.o. tijekom prosinca obavljali su radove na uređenju i ukrašavanju javnih površina. Radovi su obuhvaćali postavljanje adventske kućice i pripadajućeg platoa u Žardinu te postavljanje svjetlosnih ukrasa i dekoracija u centru mjesta. U sklopu aktivnosti postavljanja adventske kućice vršilo se i uređenje okolnih površina kroz obrezivanje i nasipanje tucanikom. […]

Skip to content