Općina Vela Luka se u svibnju 2020.g. prijavila na „Javni poziv (JP ZO 1/2020) za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima“, kojeg je objavio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Prijavnom na javni poziv Općina je tražila sufinanciranje nabave:

  • 2 rolo kontejnera,
  • 200 komada kompostera volumena 280 litara,
  • 50 komada kompostera volumena 350 litara,
  • 10 komada kompostera volumena 1170 litara.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 18. lipnja 2020.g. donio „Odluku br. 2020/000960 o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima“.

Temeljem te Odluke provedena su dva postupka jednostavne nabave, te je naručena roba isporučena krajem rujna 2020.g. Rolo kontejneri su namijenjeni za potrebe reciklažnog dvorišta, a komposteri će biti podijeljeni zainteresiranim građanima i gospodarskim subjektima.

Ukupna vrijednost isporučene robe je 221.712,50 kuna, a iznos sufinanciranja od strane Fonda je 133.027,50 kuna (60%), dok će Općina sudjelovati sa 88.685,00 kuna (40%).

Izvor: Općina Vela Luka

Skip to content