Komunalne djelatnosti d.o.o. Vela Luka obavještava poštovane korisnike svojih usluga da od 15. lipnja ove godine započinje sa naplatom parkinga na području Općine Vela Luka. Organizirana naplata parkinga vršit će se svakog dana u vremenu od 08.00 do 22.00 h na lokacijama Riva na Badu, Vela riva, Žardin/Ulica 26, Tranulov most/Ljekarna, Kale i Trajektno pristanište.

Nakon priopćenja za javnost kojom smo 6. lipnja ove godine naše korisnike i javnost informirali o izuzimanju od naplate parkirališta pod nadležnošću Županijske lučke uprave Vela Luka koja koristimo temeljem Ugovora o koncesiji, dobili smo Zaključak od strane Županijske lučke uprave Vela Luka te su stečeni uvjeti za naplatu na tim parkiralištima. Naime, zaprimljenim Zaključkom Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Vela Luka na naš Zahtjev za davanje suglasnosti cijena na parkiranje između ostalog se navodi se kako ,,ne postoje nikakve zapreke za obavljenje djelatnosti organizacije parkirališta i naplate parkirnih mjesta na lučkom području Vela Luka“.

Cjenik karata parkiranja društva Komunalne djelatnosti d.o.o. usklađen je, od samog početka kao i svih prethodnih godina, s Tarifama lučkih naknada Županijske lučke uprave Vela Luka koje je donijelo Upravno vijeće Županijske lučke uprave Vela Luka još 23.prosinca 2019.g., a kojima se između ostalog, propisuje najveća cijena parkiranja koja se može naplaćivati na lučkom području Vela Luka.

Prodaja pokaznih karata započinje u srijedu 15.lipnja a cjenik karata se nalazi na mrežnim stranicama društva www.komunalne-djelatnosti.hr.

Obzirom na odgođeni početak primjene cjenika i same naplate od 15.lipnja će započeti će i 7-dnevni period u kojem se neće izdavati dnevne parkirne karte s nalogom.

Karte možete kupiti svakog radnog dana od ponedjeljka do petka od 08.00-11.00 h na blagajni društva Komunalne djelatnosti d.o.o., Obala 2 br.1 (Zadružni dom).

Skip to content