Poštovani,

Komunalne djelatnosti d.o.o. obavještava kako dana 15.lipnja 2022.g. započinje sa uslugom naplate parkiranja na području Općine Vela Luka.

Obzirom na značajne izmjene koje smo prisiljeni poduzeti, obvezni smo upoznati naše korisnike ali i širu javnost s novonastalim okolnostima i uvjetima pružanja usluge.

Komunalne djelatnosti d.o.o. kao davatelj usluge naplate parkinga na području Općine Vela Luka dio usluge obavlja na području javnih površina u nadležnosti Općine Vela Luka a dio usluge kao koncesionar na području nadležnosti Županijske lučke uprave Vela Luka u skladu sa važećim ugovorom o koncesiji.

Obzirom na ovakav modalitet rada davatelj usluge je u pogledu cijena, formiranja zona parkiranja, ograničenja i sl. uslugu obvezan prilagoditi u suglasju sa davateljem koncesije Županijskom lučkom upravom Vela Luka.

U skladu sa naprijed spomenutim Komunalne djelatnosti d.o.o. je dana 19.4.2022.g. uputilo Županijskoj lučkoj upravi Vela Luka zahtjev za davanje suglasnosti na prijedlog novog cjenika koji uključuje cjelogodišnju naplatu parkinga. Spomenuti zahtjev je upućen u skladu sa važećim Ugovorom o koncesiji i usklađen sa Tarifama lučkih naknada Županijske lučke uprave Vela Luka. Na temu predmetnog zahtjeva održan je i sastanak između predstavnika Općine Vela Luka, Komunalnih djelatnosti d.o.o. i Županijske lučke uprave Vela Luka, a nakon tog sastanka dana 27.4.2022.g. identičan zahtjev je ponovno upućen.

Uvažavajući razumne rokove i partnerski poslovni odnos navodimo da do današnjeg dana nismo dobili nikakav službeni odgovor temeljem upućenog zahtjeva čime se onemogućuje početak naplate parkiranja na lučkom području.

Potrebno je napomenuti kako je Komunalne djelatnosti d.o.o. temeljem Ugovora o koncesiji Županijskoj lučkoj upravi obvezno uplaćivati stalni dio koncesijske naknade u iznosu od 70.000,00 kn godišnje. Tim više zabrinjava činjenica da usprkos obvezi kojom koncesionar plaća godišnju naknadu istodobno biva onemogućen za obavljanje djelatnosti koja u tekućoj poslovnoj godini nije ni započela. Ovakvim postupanjem, za dodatne prihode uskraćena je i Županijska lučka uprava Vela Luka obzirom da sukladno Ugovoru o koncesiji je Komunalne djelatnosti d.o.o., pored stalnog dijela koncesijske naknade obvezno davatelju koncesije uplaćivati i promjenjivi dio koncesijske naknade u iznosu od 15% od ukupno ostvarenog prihoda.

Nažalost, mišljenja smo da se navedeni obrazac postupanja od strane Županijske lučke uprave Vela luka može pripisivati jedino namjernom političkom opstruiranju poslovanja trgovačkog društva Komunalne djelatnosti d.o.o. koje je u 100%-tnom vlasništvu Općine Vela Luka.

Potrebno je naglasiti kako se upravo djelatnošću naplate usluge parkiranja kroz čitavu godinu ostvaruju preduvjeti za postizanje prometnog uređenja u mjestu kao i daljnjih ulaganja u sama parkirališta, a u proteklih 5 godina Komunalne djelatnosti d.o.o. u razvoj tehnološke opremljenosti službe parkinga je uložilo preko pola milijuna kuna.

Slijedom svih okolnosti, a da bi mogli nastaviti neometano s radom prisiljeni smo, tj. nismo u mogućnosti organizirati uslugu naplate parkinga na parkiralištima koji se nalaze na području pod koncesijom Županijske lučke uprave Vela Luka, a to su: Vela riva, Tranulov most i Trajektno pristanište.

Usluga naplate parkinga od 15.lipnja 2022.g. biti će organizirana na parkiralištima : Riva na Badu, Žardin, Ljekarna (dio Obale 2 od restoran Pod Bore do caffe bara Tropicana) i Kale (dio Obale 2 od konobe Skalinada do trgovine Studenac).

Zahvaljujemo Vam se na razumijevanju.

S poštovanjem,

Komunalne djelatnosti d.o.o.

Skip to content