Na temelju naručenog posla od komunalnog društva Krublić d.o.o iz Smokvice djelatnici Komunalnih djelatnosti d.o.o. obavili su čišćenje kamenih površina pored crkve Gospe Kandalore.

Na ovom poslu je ukupno bilo angažirano dvoje radnika koji su sa strojem za čišćenje kamena i visokotlačnim peračem obavili čišćenje kamenih površina pored župne crkve u Smokvici.

Skip to content