U dogovoru sa ostalim otočnim komunalnim društvima danas je na Korčuli obavljeno prikupljanje veće količine plastičnog otpada. Specijalizirani obrt za prikupljanje otpada Eko Proložac je iz reciklažnih dvorišta i ostalih lokacija predviđenih za odlaganje reciklabilnog otpada prikupio cca 9 tona raznog plastičnog otpada. Iz reciklažnog dvorišta u Veloj Luci također je prikupljena znatna količina ove vrste otpada.

Ovom zajedničkom akcijom se još jednom iskazala dobra suradnja otočnih komunalnih društava u kojoj su pored Komunalnih djelatnosti d.o.o. sudjelovali Eko d.o.o. Blato, Krublić d.o.o. Smokvica, KTD Hober d.o.o. Korčula i KTD Mindel d.o.o. Lumbarda.

Skip to content