Dana 3.studenog 2021.g. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije donio je dozvolu za gospodarenje otpadom kojom se Komunalnim djelatnostima d.o.o. dozvoljava obavljanje djelatnosti odlaganja miješanog komunalnog otpada na odlagalištu otpada Sitnica. Ova dozvola je bila neophodna za nastavak odlaganja otpada na odlagalištu otpada Sitnica odnosno daljnjeg obavljanja djelatnosti sakupljanja i odlaganja miješanog komunalnog otpada.

Komunalne djelatnosti d.o.o. je Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije dana 6.studenog 2020.g. podnijelo zahtjev za izdavanjem dozvole za gospodarenje otpadom. Tijekom 2020. i 2021.g. društvo je nadležnom tijelu dostavljalo pripadajuću dokumentaciju ovom zahtjevu. Provođenjem očevida na odlagalištu otpada i zaključkom Općinskog vijeća Općine Vela Luka o davanju suglasnosti za izdavanje financijskog jamstva krajem listopada 2021.g. kompletirana je sva potrebna dokumentacija i upotpunjen zahtjev.

Skip to content