Komunalne djelatnosti d.o.o. obaviještava cijenjene korisnike da započinje sa radom blagajne. Uredovni dani rada blagajne biti će utorak i četvrtak u vremenu od 08.00 do 11.00 sati a sa radom se započinje u utorak 19. svibnja 2020.g.

Sukladno preporukama HZJZ za rad u zatvorenim prostorima molimo korisnike da se pridržavaju sljedećih važnih napomena:

– održavajte preporučeni razmak na blagajni od minimalno 1 m,

održavajte preporučeni razmak u čekaonici od minimalno 2 m,

– u prostoriji može biti najviše jedna osoba koja obavlja plaćanje usluga,

– obvezno je dezinficiranje ruku pri ulasku u prostoriju.

Skip to content