Završena je izgradnja reciklažnog dvorišta u Veloj Luci. Tehnički pregled građevine uspješno je dovršen 11. ožujka 2020. te je dat prijedlog za izdavanjem uporabne dozvole.
Projekt se provodi sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., referentni broj ugovora K.K.06.3.1.03.0124. Ugovor je potpisan s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.501.973,50 KN, od čega su prihvatljivi troškovi projekta iznosili 3.405.848,50 KN. Bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 2.894.971,22 Kn (85% prihvatljivih troškova), a ostatak sredstava osigurala je Općina Vela Luka.
Razdoblje provedbe projekta Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Vela Luka je do 22. svibnja 2020. do kada će biti ishođena uporabna dozvola i izvršen upis reciklažnog dvorišta u Očevidnik reciklažnih dvorišta, čime će svi ciljevi projekta biti ispunjeni.
Početak rada reciklažnog dvorišta očekuje se u lipnju 2020., a reciklažnim dvorištem upravljat će trgovačko društvo Komunalne djelatnosti d.o.o.

Skip to content