Djelatnici Komunalnih djelatnosti d.o.o. prethodnih dana uočili su u spremniku miješanog komunalnog otpada u Ulici 5 (kraj bivšeg disco kluba) nepropisno odložen građevinski otpad. Ovim putem upozoravamo neodgovorne pojedince da prestanu sa odlaganjem ostalih vrsta komunalnog otpada u spremnike predviđene za odlaganje miješanog komunalnog otpada kao i odlaganje ovakvog otpada u njihovoj blizini. Ovakvim nemarnim radnjama dolazi do uništenja komunalne opreme i to samih spremika kao i vozila za odvoz otpada.

Napominjemo i da su Člankom 18. Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela luka 12/17) predviđene odredbe o ugovornoj kazni za korisnike koji protivno uvjetima korištenja usluge odlažu otpad u krive spremnike kao i uništenje spremnika davatelja usluge. Molimo cijenjene korisnike da se pridržavaju uvjeta korištenja usluge i ovog upozorenja.

Skip to content