Prilikom jutrošnjeg sakupljanja otpada u uvali Tudorovica radnici Komunalnih djelatnosti d.o.o. uočili su nepropisno odbačen građevinski otpad u spremniku za miješani komunalni otpad. Uslijed nepropisno odloženog otpada veće količine došlo je do oštećenja spremnika koji je trenutno neupotrebljiv.

Ovaj slučaj je prijavljen komunalnom redarstvu Općine Vela Luka a ovim putem neodgovorne pojedince upozoravamo o strogom sankcioniranju ovakvih radnji. Člankom 18. Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela luka 12/17) predviđene su odredbe o ugovornoj kazni za korisnike koji protivno uvjetima korištenja usluge odlažu otpad u krive spremnike kao i uništenje spremnika davatelja usluge.


Skip to content