Nakon tri godine od početka realizacije projekta, u srijedu, 19. kolovoza u Poduzetničkoj zoni Vele Luke svečano je otvoreno Reciklažno dvorište Vela Luka, čime je svakako napravljen još jedan značajan civilizacijski iskorak u zaštiti prirodnog okoliša. Svečanosti su pored ostalih prisustvovali općinski i županijski vijećnici, te predstavnici javnog, društvenog i političkog života Vele Luke.
Značajan projekt za Velu Luku predstavila je i otvorila načelnica Katarina Gugić. Naime, nakon sanacije deponija Sitnica na red je došla izgradnja reciklažnog dvorišta što je ujedno i dužnost svake općine s više od 1500 stanovnika. Uslijedila je uknjižba terena, a 2017. godine započela je izrada projektne dokumentacije u iznosu od 52.500,00 kn, od čega je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao 40.000, dok je ostatak sufinancirala Općina Vela Luka. Građevinska dozvola ishodovana je 2018., nakon čega se Općina Vela Luka prijavila na mjeru 6.3.1. da bi krajem iste godine stigla i Odluka o financiranju projekta iz Europskog kohezijskog fonda. Radovi izgradnje reciklažnog dvorišta započeli su prošle godine, izvođač radova bila je tvrtka Tehno-elektro d.o.o., a sudjelovali su i tvrtka Arhitektonski kolektiv d.o.o., zadužena za stručni nadzor, te tvrtka Maxicon kao tehnička pomoć na projektu. 11. 3. 2020. izvršen je tehnički pregled, a uporabna dozvola dobivena je krajem travnja.
U lipnju je reciklažno dvorište predano na upravljanje Komunalnim djelatnostima, a da bi se projekt do kraja završio uslijedilo je upisivanje u očevidnik reciklažnih dvorišta čime su se stekli svi uvjeti. Ukupna vrijednost cijelog projekta je oko 3. 500 000,00 kn, od čega su prihvatljivi troškovi 3. 400 000,00 kn, Europski kohezijski fond sufinancirao je 2 894 000,00 kn, ostalo je sufinancirala Općina Vela Luka. Svi su radovi u potpunosti plaćeni, te su povučena sva bespovratna sredstva.

Kako će izgledati rad reciklažnog dvorišta opisao je direktor Komunalnih djelatnosti Damir Andreis istaknuvši njegovu osnovnu funkciju smanjivanja količine otpada u okolišu. Naime, otpad s područja Općine Vela Luka koji će biti prikupljen i sortiran preko reciklažnog dvorišta preuzimat će tvrtke ovlaštene za sakupljanje pojedinih vrsta otpada i potom ga prosljeđivati na daljnje postupke u cilju recikliranja i ponovne upotrebe. U samom reciklažnom dvorištu zaprimljeni otpad će se skladištiti odvojen po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju u za to odgovarajućim spremnicima. Reciklažno dvorište Vela Luka opremljeno je Roto komposterom koji je namijenjen usitnjavanju granja te Hidrauličnom balirkom s perforatorom koja je predviđena za prešanje i baliranje otpadnog papira plastične ambalaže, ambalažne folije i slično. Pored navedene opreme reciklažno dvorište posjeduje više zatvorenih i eko kontejnera različite zapremnine, te preskontejner, rolokontejner, preskontejner, vage te police za odlaganje. Kako bi otpad imao mogućnost daljnjeg recikliranja najvažniji je prvi korak, odnosno odvajanje otpada već u samom kućanstvu jer je otpad samo kao odvojen prihvatljiv za zaprimanje u reciklažno dvorište i za daljni postupak uspješnog recikliranja. Pravo korištenja reciklažnog dvorišta Vela Luka imaju građani Općine Vela Luka, odnosno korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada uz uvjet da nemaju nepodmirenih dugovanja prema davatelju usluge.

Također se mora istaknuti da se u reciklažnom dvorištu nalazi „zgrada – Kutak za ponovnu uporabu“ u koju je moguće donijeti još uvijek funkcionalne stvari koje više ne planiramo koristiti, primjerice knjige, igračke, elektroničku opremu, male kućanske aparate, bijelu tehniku i ostalo, a koje kao takve mogu poslužiti nekome drugome tko ih može preuzeti za daljnje korištenje. Ponovnom uporabom proizvoda uvelike pridonosimo smanjenju količine odbačenog otpada i zaštiti okoliša.

Skip to content