Općina Vela Luka u suradnji sa Komunalnim djelatnostima d.o.o. nudi svojim građanima novu mogućnost prijave komunalnih problema putem WebServisa za upravljanje komunalnim prijavama ZAKRPAJ.to.

ZAKRPAJ.to je moderan i učinkovit alat za evidenciju i upravljanje pristiglih prijava komunalnih problema. Probleme koje, inače, uočavaju komunalni i prometni redar i zaposlenici općine, moguće je prijaviti jednostavno i potpuno određeno položajem na terenu, slikom i opisom.

Prijaviti je moguće na dva načina:

• pametnim telefonom – na terenu

• računalom – na karti

Najjednostavnija prijava je putem pametnih telefona korištenje aplikacije ZAKRPAJ.to:

1. Opiši problem

2. Slikaj

3. Šalji!

Računalom se prijavljuje na internetskoj stranici www.zakrpaj.to na način da se u odabiru grada odabere Općina Vela Luka i klikne na gumb karta.

Sve prijave (rupe na cesti, napuštena vozila, pokvarene žarulje javne rasvjete, grafiti, razbijene klupice u parku, slomljene grane itd.) biti će vidljive komunalnim službama Općine Vela Luka i Komunalnih djelatnosti d.o.o. ali i svim ostalim posjetiteljima WebServisa ZAKRPAJ.to. Osim što će, nadležne službe Općine Vela Luka voditi bolju evidenciju svih prijava, građani će imati uvid u dinamiku rješavanja njihovih, ali i svih ostalih prijava.

Nadamo se da će se ovom uslugom povećati interakcija između građana i Općine Vela Luka, da će se povećati transparentnost u radu lokalne samouprave, ali i ubrzati postupak otklanjanja problema od prijave do rješavanja.

Skip to content