U tijeku je sanacija oštećenja na prometnicama u Veloj Luci. Radnici Komunalnih djelatnosti d.o.o. obavljaju ove poslove u okviru kojih se pristupilo asfaltiranju dijelova oštećenih kolnika i dijela pješačkih nogostupa u samom naselju kao i ostalim lokalnim prometnicama. Uz ove poslove obavljeno je i asfaltiranje dijela prometnica prema narudžbi tvrke Vodovod d.o.o. iz Blata.

Skip to content