Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je proteklog vikenda organizirao akciju uklanjanja šezdesetak starih, neispravnih vozila koji su se nalazili na otoku Korčuli u sklopu projekta sakupljanja otpadnih vozila na otocima, nacionalnim parkovima i parkovima prirode.
Dio otpadnih automobila, od kojih su neki stari i preko 30 godina, posjednici su u sklopu akcije predali ovlaštenom sakupljaču koji je iste uklonio iz njihovih dvorišta.

Auto-olupine koje su bile odbačene u provalijama i drugom nepristupačnom terenu svojom opremom izvlačili pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja koji s Fondom imaju dugogodišnju suradnju na ovakvim i sličnim projektima.

„Fond od 2007. godine sustavno organizira zbrinjavanje otpadnih automobile. Posjednik takvog automobila od Fonda će, nakon što svoj stari automobil preda ovlaštenom sakupljaču dobiti naknadu koja iznosi jednu kunu po kilogramu težine predanog automobila. Zbog toga stvarno nema potrebe da takvi automobili završavaju u prirodi ili godinama trunu po dvorištima jer se sve može riješiti jedim telefonskim pozivom ovlaštenom sakupljaču, koji će otpadno vozilo zbrinuti na propisan i ekološki siguran način“, pojasnio je Vinko Vukušić, voditelj sustava gospodarenja otpadnim automobilima u Fondu za zaštitu okoliša.

Međutim, usprkos tome, dio takvih automobila još uvijek zbog nemara pojedinaca završava u prirodi. „Na žalost imali smo i primjere kad smo auto-olupine izvlačili iz mora i jezera, a neke smo u sklopu naših prijašnjih akcija u suradnji sa speleološkim društvima izvlačili i iz spilja. Jednom su nam pomogli i pripadnici Ministarstva obrane te smo helikopterom izvlačili olupine iz dubokih provalija.“, pojasnio je Vukušić te naglasio kako takvi neodgovorni postupci nanose veliku štetu okolišu.

Upravo zbog toga Fond je, kako nam je objasnila načelnica Sektora za zaštitu okoliša Aleksandra Čilić osmislio i dodatni program kojim sufinancira zbrinjavanje auto-olupina koje su zatečene u nacionalnim parkovima i parkovima prirode te otocima. S obzirom da je posjednik takvih automobila uglavnom nepoznat, ti automobili nisu u sustavu gospodarenja otpadnim vozilima, no zbog njihove štetnosti za okoliša potrebno ih je adekvatno zbrinuti. Zato će kroz ovaj Fondov program do ljeta, kaže Čilić, dodatno biti zbrinuto preko dvjestotinjak olupina koje se nalaze na Cresu, Drveniku Velikom, Hvaru, Korčuli, Premudi, Rabu, Visu i Lastovu te parkovima prirode Velebitu, Žumberku i Vranskom jezeru.

„Fond će i dalje nastaviti s unapređivanjem sustava zbrinjavanja otpadnih automobila, te ćemo kroz razne eko-akcije poticati javnost da dotrajale automobile zbrinu na pravilan i za okoliš neškodljiv način“, rekla je Čilić.

Izvor: https://www.fzoeu.hr/

Skip to content