Sukladno Planu gospodarenja otpadom i dosadašnjim obavijestima o podjeli individualnih spremnika za miješani komunalni otpad, društvo Komunalne djelatnosti d.o.o. moli korisnike svojih usluga koji do sad nisu preuzeli spremnike da ishode potvrdu i preuzmu iste.
Postojeći spremnici za miješani komunalni otpad (kontejneri) ukloniti će se sa postojećih lokacija koje su koristili kućanstva prema sljedećem rasporedu:
Poplat, Lučica i Vranine.
Potvrdu za preuzimanje spremnika potrebno je ishoditi u uredima uprave društva, u terminu rada sa strankama.
Sa ishođenom potvrdom, spremnici se preuzimaju u Reciklažnom dvorištu Vela Luka.

Skip to content