Tijekom siječnja iz Reciklažnog dvorišta Vela Luka prikupljeno je i odvezeno cca 5T otpadnih guma. Navedene poslove kao i daljnje zbrinjavanje ovog otpada obavljeno je putem ovlaštenog sakupljača gumenog otpada tvrtke Gumiimpex – GRP d.o.o. iz Varaždina.

Komunalne djelatnosti d.o.o. u suradnji sa ovlaštenim tvrtkama provodi zbrinjavanje reciklabilnog otpada u cilju smanjenja ukupnih količina raznog otpada na području Općine Vela Luka kao i učinkovitijeg gospodarenja otpadom u cjelini.

Skip to content