Upravni odbor FLAG-a (Lokalna akcijska skupine u ribarstvu) početkom veljače ove godine donio je odluku o odabiru projekta nabave višenamjenskog plovila u sklopu FLAG natječaja za provedbu MJERE 1.1. „JAČANJE ZAŠTITE PRIRODNIH RESURSA KAO PREDUVJETA ODRŽIVOG RAZVOJA “ nositelja projekta Komunalne djelatnosti d.o.o., Vela Luka za dodjelu potpore u iznosu od: 536.816,25 kn.

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85%, a Republika Hrvatska s 15%. Nadalje, odobrava se intenzitet potpore od 100% ukupno prihvatljivih troškova projekta za sve projektne aktivnosti obzirom da je kriterij nositelja projekta kao javnopravnog tijela zadovoljen.

Po pravomoćnosti ove Odluke sredinom veljače FLAG Južni Jadran objavio je konačnu rang listu, odnosno konačan prag raspoloživosti sredstava.

U tijeku je evaluacija projekta u kojoj FLAG Ministarstvu poljoprivrede dostavlja izvješće o provedenom postupku odabira s pripadajućim Zahtjevom za potporu Nositelju projekta. Nakon ove faze se očekuje donošenje odluke spomenutog ministarstva kojom se odobrava financiranje projekta.

Skip to content