Upravni odbor FLAG-a (Lokalna akcijska skupine u ribarstvu) krajem veljače ove godine donio je odluku o odabiru projekta ,,Adaptacije ribarnice u Veloj Luci“ za Mjeru 2.2. diverzifikacija/diferencijacija tržišta (nova i dugačija tržišta, ciljani kupci) nositelja projekta Komunalne djelatnosti d.o.o., Vela Luka za dodjelu potpore u iznosu od: 871.930,00 kn.

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85%, a Republika Hrvatska s 15%. Nadalje, odobrava se intenzitet potpore od 100% ukupno prihvatljivih troškova projekta za sve projektne aktivnosti obzirom da je kriterij nositelja projekta kao javnopravnog tijela zadovoljen.

Po pravomoćnosti ove Odluke sredinom ožujka FLAG Južni Jadran objavio je konačnu rang listu, odnosno konačan prag raspoloživosti sredstava.

Skip to content