Danas 9.4.2021.g. u reciklažnom dvorištu u Veloj Luci obavljena je treća, ujedno i posljednja primopredaja spremnika za odvojeno prikupljanje otpada koji su Općini Vela Luka dodijeljeni temeljem poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U ovoj isporuci zaprimljeno je ukupno 320 spremnika namijenjenih za odlaganje plastike i to 270 spremnika od 120 l, 40 spremnika od 240 l i 10 spremnika 360 l. Tijekom prve dvije isporuke bilo je isporučeno 45 metalnih kontejnera od 1100 l namijenjenih za otpadni papir, staklo i plastiku kao i 300 spremika volumena od 120, 240 i 360 l za plastični otpad.

Nabavkom ovih spremnika osiguravaju se preduvjeti za bolju kvalitetu usluge i zbrinjavanja otpada kao i kontinuitet aktivnosti Općine Vela Luka i Komunalnih djelatnosti d.o.o. u pogledu gospodarenja otpadom.

Skip to content