Sukladno Odluci o mjerama sprječavanja širenja virusa COVID-19 na području Općine Vela Luka koju je donijela Općinska načelnica 16.03.2020.g. , KLASA: 810-01/20-01/002, URBROJ: 2138/05-01-20-01, obavještavamo Vas da Komunalne djelatnosti d.o.o. i Komunalac d.o.o. neće do daljnjega organizirati izravan rad sa strankama.

Za sve informacije možete nas kontaktirati na brojeve telefona 020/812-438, 020/812-046, telefaksa: 020/813-150 te putem elektroničke pošte na adrese: info@komunalne-djelatnosti.hr i info@komunalac-vela-luka.hr.

Skip to content