Na temelju Pravilnika o radu Komunalnih djelatnosti d.o.o. (pročišćeni tekst- Urbroj:699/16) Komunalne djelatnosti d.o.o. Obala 2 br.1 20270 Vela Luka, OIB 80457977311, dana 07.veljače 2019.g. objavljuje sljedeći

  N A T J E Č A J

  za prijem radnika u radni odnos

Radnik/ica na održavanju javnih površina – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme;

jednu (1) godinu uz probni rok od tri (3) mjeseca.

Kandidat moraju ispunjavati opće uvjete:

– hrvatsko državljanstvo,

– uvjet da nisu kažnjavani ili da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.

– odgovarajuća stručna sprema: KV

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

– životopis,

– dokaz o stručnoj spremi,

– preslik osobne iskaznice,

– kontakt broj tel/mob,

– OIB,

– dokaz o radnopravnom statusu

– potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci).

Planirani početak rada je 18.ožujka 2019.g.

Prijave se mogu podnijeti zaključno osam (8) dana od dana objave ovog natječaja na službenim mrežnim stranicama društva www.komunalne-djelatnosti.hr, predajom u ured uprave Komunalne djelatnosti d.o.o. ili preporučenom poštom sa naznakom ,,Za natječaj“ na adresu:

Komunalne djelatnosti d.o.o.

Obala 2 br.1.

20270 Vela Luka

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Urbroj: 62/19

KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o.

Skip to content