Naziv projekta: NABAVA KOMUNALNOG VOZILA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA (KK.06.3.1.18.0113)

Komunalno vozilo nabavljeno u okviru projekta Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada (KK.06.3.1.18.0113) isporučeno je dana 02.07.2021. tvrtki Komunalne djelatnosti d.o.o..

Nabava ovog komunalnog vozila sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda. Vozilo je isporučeno u skladu sa Ugovorom o nabavi novog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanja otpada koji su dana 16.06.2021. potpisale Komunalne djelatnosti d.o.o. i tvrtka Alfateh ekologija i energetika d.o.o.

Nabavom novog komunalnog vozila osigurani su preduvjeti za učinkovito funkcioniranje postojeće i planirane infrastrukture za sakupljanje odvojenih komponenti komunalnog otpada, što će u budućnosti doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada na području Općine Vela Luka kao jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

Također, isporukom vozila ostvaren je cilj projekta Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada sukladno Ugovoru dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.3.1.18.0113). Korisnik projekta je tvrtka KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o., Obala 2 br.1, 20270 Vela Luka, ukupna vrijednost projekta: 963.350,00 Kn, a EU sufinanciranje projekta: 645.150,00 Kn. Iako razdoblje provedbe projekta traje od veljače 2021. do siječnja 2022. ostvareni su svi preduvjeti za raniji završetak projekta.

Provedba projekta će posljedično pozitivno utjecati na zaštitu okoliša (smanjenje količine otpada na odlagalištima, izbjegavanje odlaganja otpada u okoliš, smanjenje emisija stakleničkih plinova), te pridonijeti uspostavi cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom.


Naziv korisnika: KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o., Obala 2 br.1, 20270 Vela Luka

Ukupna vrijednost projekta: 963.350,00 Kn

EU sufinanciranje projekta: 645.150,00 Kn

Razdoblje provedbe projekta: veljača 2021. – siječanj 2022.


Cilj projekta je nabava 1 komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada koje će se koristiti na području Općine Vela Luka.
Provedbom projekta osigurat će se preduvjeti za učinkovito funkcioniranje postojeće i planirane infrastrukture za sakupljanje odvojenih komponenti komunalnog otpada, što će doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada koji se odlaže na odlagališta. Provedba projekta će posljedično pozitivno utjecati na zaštitu okoliša (smanjenje količine otpada na odlagalištima, izbjegavanje odlaganja otpada u okoliš, smanjenje emisija stakleničkih plinova), te pridonijeti uspostavi cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom.

Provedba projekta ” Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada” se nastavlja

U okviru projekta ”Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada” provode se aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta kojima će stanovnici Općine Vela Luka biti informirani o sprječavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj uporabi predmeta i kompostiranju. Navedene aktivnosti provode se putem letaka, a dodatne informacije o projektu, osim na internet stranici tvrtke Komunalne djelatnosti d.o.o. https://komunalne-djelatnosti.hr/ možete pronaći i na plakatima izvješenim na području Općine Vela Luka.

Odgovorno gospodarenje otpadom obveza je svakog stanovnika i gosta Općine Vela Luka. Pri tome prvenstveno treba naglasak staviti na poštivanje hijerarhije gospodarenja otpadom gdje se redom nalaze: odbijanje suvišnog, smanjenje nastanka otpada, ponovna uporaba, odvojeno prikupljanje otpada, recikliranje i kompostiranje.

NIJE SVAKI OTPAD SMEĆE!

Odgovorno postupanje s otpadom osobna je odgovornost!

Projekt ”Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada” sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda. Projekt se provodi u skladu sa Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.3.1.18.0113). Korisnik projekta je tvrtka KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o., Obala 2 br.1, 20270 Vela Luka, ukupna vrijednost projekta: 963.350,00 Kn, a EU sufinanciranje projekta: 645.150,00 Kn. Razdoblje provedbe projekta traje od veljače 2021. do siječnja 2022.

Nabavom novog komunalnog vozila osigurani su preduvjeti za učinkovito funkcioniranje postojeće i planirane infrastrukture za sakupljanje odvojenih komponenti komunalnog otpada, što će u budućnosti doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada na području Općine Vela Luka kao jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

Sve informacije o projektu možete pratiti na našoj web stranici https://komunalne-djelatnosti.hr/
Više informacija potražite na stranicama
https://strukturnifondovi.hr/ i https://opzo-opkk.hr/

Skip to content