Sukladno čl. 77. st. 3. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 84/2021) Komunalne djelatnosti d.o.o. daje na javno savjetovanje Prijedlog cjenika javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Vela Luka.

Javno savjetovanje započinje dana 26.04.2022.g. i traje 30 dana, do 25.05.2022.g.

Po završetku savjetovanja sve pristigle primjedbe bit će razmotrene te prihvaćene ili neprihvaćene uz obrazloženja koja će biti sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na mrežnoj stranici Komunalnih djelatnosti d.o.o.

Po provedenom javnom savjetovanju koje je trajalo od 26.04.2022.g. do 25.05.2022.g. Komunalne djelatnosti d.o.o. dana 26.05.2022.g. objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju.

Skip to content