U dokumentima objavljujemo:

– Odluku o otvaranju Javnog natječaja za imenovanje člana uprave/direktora društva KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o.

– tekst Javnog natječaja

– Odluku o imenovanju komisije za provedbu Javnog natječaja

Skip to content