Općina Vela Luka je 22. siječnja 2019. sklopila Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Vela Luka čija se realizacija financira sredstvima iz Kohezijskog fonda u razdoblju 2014. do 2020. Ugovor za izgradnju reciklažnog dvorišta, referentnog broja KK.06.3.1.03.0124, potpisan je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci sa planiranim završetkom u siječnju 2020.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.501.973,50 kn od čega su prihvatljivi troškovi 3.405.848,50 kn. Ostvarena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 2.894.971,22 kn, što predstavlja 85% ukupno prihvatljivih troškova projekta. Ostatak sredstava osiguran je iz proračuna Općine.

Ugovori koji su obuhvaćeni projektom su:
• Ugovor za izvođenje radova i opremanje reciklažnog dvorišta te ishođenje Uporabne dozvole.
• Ugovor za uslugu stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu.
• Ugovor na uslugu projektantskog nadzora.
• Ugovor za usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom, informativno – obrazovne aktivnosti, te promidžbu i vidljivost projekta.

Planirani radovi izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta trajat će 5 mjeseci.
Izgradnjom reciklažnog dvorišta na području Općine Vela Luka osigurati će se infrastruktura za sakupljanje odvojenih komponenti komunalnog otpada, što će uz provođenje informativno-obrazovnih aktivnosti povećati stopu odvojeno prikupljenog komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada koji se odlaže na odlagališta. Provedba projekta će posljedično utjecati na zaštitu okoliša (smanjenje količine otpada na odlagalištima, izbjegavanje odlaganja otpada u okoliš, smanjenje emisija stakleničkih plinova) te pridonijeti održivom sustavu gospodarenja otpadom.

Kroz informativno-obrazovne aktivnosti obavijestit će lokalno stanovništvo o izgradnji reciklažnog dvorišta, planiranom radnom vremenu te nužnosti odvojenog prikupljanja otpada.

Stanovništvo Općine bit će o svim aktivnostima vezanim za informiranje i edukaciju, pravovremeno obaviješteno putem web stranice i facebook stranice Općine Vela Luka.

Skip to content