Nakon što je društvo Komunalac d.o.o. ishodilo građevinsku dozvola za sekundarnu mrežu kanalizacije (centar mjesta) proteklog mjeseca je ishođena i građevinska dozvola za podsustav Zubaća vala čime su kompletirane dozvole za cijelu Aglomeraciju sustava odvodnje Vela Luka. Nakon ovoga slijedi upit prema Hrvatskim vodama kojim će se krenuti sa aplikacijom prema europskim fondovima za raspisivanje natječaja za nastavak izgradnje sustava odvodnje u Veloj Luci.

Skip to content