RECIKLAŽNO DVORIŠTE VELA LUKA

Upute za korištenje recikažnog dvorišta

Read More

RASPORED ODVOZA OTPADA

Raspored odvoza otpada na području Općine Vela Luka

Read More

Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada

Naziv projekta: NABAVA KOMUNALNOG VOZILA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA (KK.06.3.1.18.0113) Komunalno vozilo nabavljeno u okviru projekta Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada (KK.06.3.1.18.0113) isporučeno je dana 02.07.2021. tvrtki Komunalne djelatnosti d.o.o.. Nabava ovog komunalnog vozila sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda. Vozilo je isporučeno u skladu sa Ugovorom o nabavi novog komunalnog […]

Adaptacija ribarnice u Veloj Luci Mjera 2.2. diverzifikacija/diferencijacija tržišta (nova i drugačija tržišta, ciljani kupci)

Svrha projekta ”Adaptacija Ribarnice u Veloj Luci” je osigurati infrastrukturne pretpostavke s ciljem jačanja održivost gospodarskih subjekata u ribarstvu i akvakulturi. Projekt će utjecati na stvaranje dodane vrijednosti ribarskim proizvodima akvakulture na području FLAG-a Južni Jadran izgradnjom i zaštitom tržišta lokalnih proizvoda. Provedbom projekta predviđeno je adaptirati građevinu postojeće ribarske tržnice i opremiti istu kako […]

Uveden novi kanal naplate parkinga putem mobilne i web aplikacije

Krajem kolovoza korisnicima usluge parkinga u Veloj Luci omogućeno je korištenje novog kanala prodaje putem PayDo usluge. PayDo uslugom korisnicima je omogućeno plaćanje usluge mobilnom ili web aplikacijom putem kreditnih i debitnih kartica te putem prepaid korisničkog računa. Korisnicima je omogućena kupovina satnih, dnevnih, komercijalnih mjesečnih karata kao i plaćanje dnevnih parkirnih karata s nalogom. […]

Obavijest o potrebi popunjavanja radnih mjesta

Traži se 1 (jedan) djelatnik/ca za rad na radnom mjestu Radnik na naplati parkiranja u Veloj Luci u sezonskom periodu sa mogućnošću produljenja radnog odnosa. Pored općih uvjeta za zapošljavanje, kandidati moraju posjedovati znanje engleskog jezika uz obveznu obuku za rad na naplatnom uređaju. Zainteresirani kandidati se mogu javiti u prostorije društva Komunalne djelatnosti d.o.o. […]

Ilustracija: Pixabay.com

Obavijest o početku naplate parkinga

Komunalne djelatnosti d.o.o. Vela Luka obavještava poštovane korisnike svojih usluga da od 15. lipnja ove godine započinje sa naplatom parkinga na području Općine Vela Luka. Organizirana naplata parkinga vršit će se svakog dana u vremenu od 08.00 do 22.00 h na lokacijama Riva na Badu, Vela riva, Mala riva, Žardin, Tranulov most/Ljekarna, Trajektno pristanište i […]

Obavijest o potrebi popunjavanja radnih mjesta

Traže se 2 (dva) djelatnik/ca za rad na radnom mjestu Radnik na naplati parkiranja u Veloj Luci u sezonskom periodu sa mogućnošću produljenja radnog odnosa. Pored općih uvjeta za zapošljavanje, kandidati moraju posjedovati znanje engleskog jezika uz obveznu obuku za rad na naplatnom uređaju. Zainteresirani kandidati se mogu javiti u prostorije društva Komunalne djelatnosti d.o.o. […]

Svečano uručenje Odluke o dodjeli sredstava za projekt nabave višenamjenskog plovila u sklopu FLAG natječaja za provedbu MJERE 1.1. „JAČANJE ZAŠTITE PRIRODNIH RESURSA KAO PREDUVJETA ODRŽIVOG RAZVOJA “

Danas, 11.svibnja 2021.g. u Stonu je obavljeno svečano uručenje Odluka iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo a društvu Komunalne djelatnosti d.o.o. je u okviru ove mjere dodijeljena Odluka o dodjeli sredstava za projekt nabave višenamjenskog plovila. Ispred Komunalnih djelatnosti d.o.o. ovom događaju nazočio je zamjenik načelnice Općine Vela Luka g. Dragiša Barčot kojemu je […]

Skip to content