RECIKLAŽNO DVORIŠTE VELA LUKA

Upute za korištenje recikažnog dvorišta

Read More

RASPORED ODVOZA OTPADA

Raspored odvoza otpada na području Općine Vela Luka

Read More

Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada

Naziv projekta: NABAVA KOMUNALNOG VOZILA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA (KK.06.3.1.18.0113) Komunalno vozilo nabavljeno u okviru projekta Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada (KK.06.3.1.18.0113) isporučeno je dana 02.07.2021. tvrtki Komunalne djelatnosti d.o.o.. Nabava ovog komunalnog vozila sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda. Vozilo je isporučeno u skladu sa Ugovorom o nabavi novog komunalnog […]

Adaptacija ribarnice u Veloj Luci Mjera 2.2. diverzifikacija/diferencijacija tržišta (nova i drugačija tržišta, ciljani kupci)

Svrha projekta ”Adaptacija Ribarnice u Veloj Luci” je osigurati infrastrukturne pretpostavke s ciljem jačanja održivost gospodarskih subjekata u ribarstvu i akvakulturi. Projekt će utjecati na stvaranje dodane vrijednosti ribarskim proizvodima akvakulture na području FLAG-a Južni Jadran izgradnjom i zaštitom tržišta lokalnih proizvoda. Provedbom projekta predviđeno je adaptirati građevinu postojeće ribarske tržnice i opremiti istu kako […]

Ishođena dozvola za gospodarenje otpadom na odlagalištu otpada Sitnica

Dana 3.studenog 2021.g. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije donio je dozvolu za gospodarenje otpadom kojom se Komunalnim djelatnostima d.o.o. dozvoljava obavljanje djelatnosti odlaganja miješanog komunalnog otpada na odlagalištu otpada Sitnica. Ova dozvola je bila neophodna za nastavak odlaganja otpada na odlagalištu otpada Sitnica odnosno daljnjeg obavljanja djelatnosti sakupljanja i odlaganja […]

Obavijest o prestanku rada sa strankama

Zbog trenutne epidemiološke situacije i sprječavanja daljnjeg širenja zaraze uzrokovane koronavirusom, obavještavamo Vas da Komunalne djelatnosti d.o.o. i Komunalac d.o.o. neće do daljnjega zaprimati stranke. Ovim putem obavještavamo cijenjene korisnike naših usluga da od 01.11.2021.g. uplate usluga Komunalnih djelatnosti d.o.o. mogu vršiti u poslovnici FINA-e bez naknade. Za sve informacije možete nas kontaktirati na brojeve […]

Prezentacija komunalne opreme

Komunalne djelatnosti d.o.o. 20.10.2021.g. bilo je nazočno u Vili Dalmacija u Splitu na prezentaciji komunalnih vozila. Na prezentaciji je bilo prisutno i naše komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada Iveco Daily. Prezentaciju je organizirala tvrtka Benussi d.o.o. te je prezentacija bila mjesto okupljanja mnogih dionika iz JLS i komunalnih tvrtki. Ujedno, ova prezentacija je bila […]

Novi parkirni aparati

Tijekom ljetnog perioda na parkiralištima na kojima se obavlja naplata postavljena su dva nova parkirna aparata na lokacijama Trajektno pristanište i Kale. Istovremeno, implementiran je i sustav plaćanja parkinga putem mobilne i web aplikacije.

Skip to content