RECIKLAŽNO DVORIŠTE VELA LUKA

Upute za korištenje recikažnog dvorišta

Read More

RASPORED ODVOZA OTPADA

Raspored odvoza otpada na području Općine Vela Luka

Read More

Adaptacija ribarnice u Veloj Luci Mjera 2.2. diverzifikacija/diferencijacija tržišta (nova i drugačija tržišta, ciljani kupci)

Svrha projekta ”Adaptacija Ribarnice u Veloj Luci” je osigurati infrastrukturne pretpostavke s ciljem jačanja održivost gospodarskih subjekata u ribarstvu i akvakulturi. Projekt će utjecati na stvaranje dodane vrijednosti ribarskim proizvodima akvakulture na području FLAG-a Južni Jadran izgradnjom i zaštitom tržišta lokalnih proizvoda. Provedbom projekta predviđeno je adaptirati građevinu postojeće ribarske tržnice i opremiti istu kako […]

Ilustracija: Pixabay

Sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt ,, Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada“

Nastavno na Odluku o financiranju projekta ,,Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada “ Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja donesenu početkom veljače ove godine, Komunalne djelatnosti d.o.o., Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopili su ugovor o financiranju ovog projekta. Društvo Komunalne djelatnosti d.o.o. obavilo je prijavu za […]

Odluka o odabiru projekta nabave višenamjenskog plovila u sklopu FLAG natječaja za provedbu MJERE 1.1. „JAČANJE ZAŠTITE PRIRODNIH RESURSA KAO PREDUVJETA ODRŽIVOG RAZVOJA “

Upravni odbor FLAG-a (Lokalna akcijska skupine u ribarstvu) početkom veljače ove godine donio je odluku o odabiru projekta nabave višenamjenskog plovila u sklopu FLAG natječaja za provedbu MJERE 1.1. „JAČANJE ZAŠTITE PRIRODNIH RESURSA KAO PREDUVJETA ODRŽIVOG RAZVOJA “ nositelja projekta Komunalne djelatnosti d.o.o., Vela Luka za dodjelu potpore u iznosu od: 536.816,25 kn. Sredstva potpore […]

Čišćenje otpada s obale u uvali Prapatna

Nakon prošlotjednog čišćenja otpada iz uvale Triporte radnici Komunalnih djelatnosti d.o.o. ponovno su intervenirali na uklanjanju nanesenog otpada s mora, ovog puta u uvali Prapatna. Sa morske obale je uklonjena veća količina raznog otpada. Nažalost, zamijećena je sve češća pojava ovakvog onečišćenja što ugrožava bioraznolikost morskog ekosustava i stvara ružnu sliku. Osim navedenog, ovakve intervencije […]

Nastavak tretiranja palmi protiv širenja crvene palmine pipe i palminog drvotoča na području Općine Vela Luka

U tijeku je nastavak radova na tretiranju palmi u cilju suzbijanja nametnika crvene palmine pipe (Rhynchophorus ferrugineus) i palminog drvotoča (Paysandisia archon). Planiranim radovima tretiranja biti će obuhvaćano cca.111 palminih stabala na užem i širem području Općine Vela Luka a isti bi se trebali odvijati u više tretmana tijekom 2021.g. Prema odgovarajućoj metodologiji biti će […]

Skip to content